Aukce právě probíhá, datum ukončení 2. 11. 2020 22:00.
><

VŠEOBECNÉ AUKČNÍ PODMÍNKY


1. Pořadatelem/dražebníkem je Pavel Tregl, IČ: 44290039, se sídlem Laubova 3, 130 00 Praha 3. Podnikatel není plátcem DPH.


2. Aukce, které probíhají v předem oznámených termínech, se řídí především Zákonem č.26/2000 Sb. a dalšími platnými právními předpisy České republiky a může se jí zúčastnit každá osoba, která splňuje podmínky v těchto právních normách stanovené.


3. Jako materiál do aukce jsou přijímány pohlednice a další sběratelský materiál (např. staré fotografie, mapy, průvodce, účty, archiválie), jednotlivé kusy nebo celé sbírky, související odborná literatura, katalogy, alba, atd.


4. Uvedený materiál je přijímán do aukce osobně po předchozí dohodě, případně poštou. Organizátor aukce má právo odmítnout nabízený materiál bez uvedení důvodu. Není-li sjednáno jinak, musí prodávající materiál sepsat a ocenit. Po dohodě lze ocenění přenechat organizátorovi.


5. Po uzavření nabídek materiálu je vypracován aukční katalog (seznam položek aukce), který je k dispozici všem zájemcům na internetu, případně v tištěné formě. V katalogu je uveden i závazný termín (uzávěrka) k předložení písemných nabídek. Popis položek v katalogu je prováděn s maximální možnou přesností. Vady uvedené v popisu položky, příp. patrné z vyobrazení, nelze reklamovat. Odpovědnost za vady věcí u losů zakoupených v aukci lze uplatnit pouze u průkazně skrytých vad věcí. Věci v aukci se kupují ve stavu "jak stojí a leží". U věcí s vadami, zřejmé zejména z popisu věci či vyobrazení v aukčním katalogu, nelze uplatnit odpovědnost za vady.


6. Osobní prohlídka je možná v předem stanovenou dobu, která bude uveřejněna v katalogu aukce.


7. Aukce je internetová, zúčastnit se je možno zasláním aukčních limitů formou příhozů na stránce www.pofila.cz. Alternativně lze u pořadateli známých kupujících využít podání nabídky dopisem, mailem nebo sms.


8. Při aukci budou položky prodány zájemci, který nabídne nejvyšší cenu.. Položka bude přiklepnuta vydražiteli o jeden příhoz výše, než je druhý nejvyšší příhoz. Při shodných příhozech má přednost dřívější příhoz. K výsledné ceně se nepřipočítává žádná přirážka, Pokud bude více nabídek ve stejné výši, má přednost nabídka dříve doručená. Při plnění písemného příkazu je pořadatel povinen na příkaz dražit vždy nejvýhodněji tak, že přihazuje o jeden příhoz výše, než je jiný písemný příkaz. Nabídky jsou neveřejné. Vlastnictví věci získané v aukci se nabývá po uhrazení přiklepnuté ceny. Kupující je povinen uhradit docílenou cenu + poštovné.


9. Zvyšování nabídek (příhozy) se řídí touto stupnicí:


do 500,- Kč o 5,- Kč
501 - 1000,- Kč o 10,- Kč
1001 - 2500,- Kč o 25,- Kč
2501 - 5000,- Kč o 50,- Kč
5001,- Kč a víc o 100,- Kč

Pokud účastník tuto stupnici nedodrží, organizátor má právo jeho příhoz zaokrouhlit na nejbližší vyšší příhoz dle stupnice.


10. Vydražené položky budou kupujícímu zaslány odpovídajícím způsobem
(R dopis, cenné psaní, balíček) do 21 dnů od termínu aukce. Po předchozí dohodě je možné i osobní převzetí.


11. Prodávajícímu se z docílené ceny odečte aukční poplatek 20%


V Praze, dne 30. října 2017. Za Antikvariát Dobrá kniha s.r.o., Tomáš Maděra
souhlasím

K personalizaci obsahu a správnému fungování funkcí stránek používáme soubory cookie. Informace v cookies jsou uloženy v rámci vašeho prohlížeče a my s nimi nijak nepracujeme a ani je proto nemůžeme předávat žádným třetím osobám.