Doprodej po aukci probíhá, datum ukončení 28. 1. 2021 22:00.
><

<<<123456789101112>>>

CZK / EUR


185-0517 - Hodonín (Göding) - stadion, skupinové cvičení, tvary, foto Sladký

neprošlá poštou, odřené růžky a místy hrany, dobrý stav, nepopsaná

Morava a Slezskookres HodonínHodonín - město

vyvolávací cena
200 CZK

PRODÁNO

185-0518 - Hodonín (Göding) - kroj - Joža Úprka (Pobožnost)

prošlá poštou, razítko i známka, odřené růžky a místy hrany, dobrý stav, popsaná, horní rohy ohnuté

Morava a Slezskookres HodonínHodonín - město

vyvolávací cena
100 CZK

PRODÁNO

185-0519 - Hodonín (Göding) - výstava výtvarné umění

neprošlá poštou, odřené růžky a místy hrany, velmi dobrý stav, nepopsaná

Morava a Slezskookres HodonínHodonín - město

vyvolávací cena
200 CZK
prodáno za 200 CZK

185-0520 - Hodonín (Göding) - Slovenská výstava, kroj, slivovice, chalupa, Šimon

prošlá poštou, razítko i známka, odřené růžky a místy hrany, celkem dobrý stav, popsaná, rohy nalomeny, četné ohyby, protlačené razítko

Morava a Slezskookres HodonínHodonín - město

vyvolávací cena
1.500 CZK

PRODÁNO

185-0521 - Kyjov - Oldřich Bezděk - reklama prací prášek, objednávka

prošlá poštou, razítko i známka, odřené růžky a místy hrany, dobrý stav, popsaná, pravý horní a levý dolní roh nalomeny

Morava a Slezskookres HodonínKyjov

vyvolávací cena
150 CZK
prodáno za 150 CZK

185-0526 - Koryčany - celkový pohled, foto Vymlátil, Kyjov

prošlá poštou, razítko i známka, odřené růžky a místy hrany, dobrý stav, popsaná, levý horní roh nalomen

Morava a Slezskookres KroměřížKoryčany

vyvolávací cena
200 CZK

PRODÁNO

185-0527 - Mutěnice - kroj, na rubu nalepená karta (razítko Ostrava, známka)

prošlá poštou, razítko i známka, odřené růžky a místy hrany, dobrý stav, popsaná, pravý horní roh nalomen, navlhlá (ohyby)

Morava a Slezskookres HodonínHodonín - ostatní

vyvolávací cena
200 CZK
prodáno za 215 CZK

185-0528 - Mutěnice - nádraží, radnice, hostinec, škola, koláž, DA

prošlá poštou, razítko i známka, odřené růžky a místy hrany, dobrý stav, dlouhá adresa, popsaná, růžky lehce ohnuté

Morava a Slezskookres HodonínHodonín - ostatní

vyvolávací cena
150 CZK
prodáno za 225 CZK

185-0529 - Strážovice (Kyjov) - škola, obchod a hostinec Macner, cementové nádoby Macner, náves

prošlá poštou, razítko i známka, odřené růžky a místy hrany, dobrý stav, popsaná, levý horní roh nalomen

Morava a Slezskookres HodonínHodonín - ostatní

vyvolávací cena
650 CZK
prodáno za 650 CZK

185-0532 - Žarošice - střed obce, autobus, kostel, auto

prošlá poštou, razítko i známka, odřené růžky a místy hrany, velmi dobrý stav, popsaná

Morava a Slezskookres HodonínŽarošice

vyvolávací cena
100 CZK
prodáno za 260 CZK

185-0693 - Biskupská kupa (Bischofskoppe) - celkový pohled, rozhledna, Petersdorf, Johannestal, koláž

prošlá poštou, razítko i známka, odřené růžky a místy hrany, velmi dobrý stav, popsaná

Morava a Slezskookres JeseníkJeseník - ostatní

vyvolávací cena
250 CZK
prodáno za 1.265 CZK

185-0694 - Biskupská kupa (Bischofskoppe) - Rudolfsheim

prošlá poštou, razítko i známka, odřené růžky a místy hrany, dobrý stav, popsaná, protlačené razítko

Morava a Slezskookres JeseníkJeseník - ostatní

vyvolávací cena
320 CZK
prodáno za 405 CZK

185-0695 - Bukovice (Buchelsdorf) - celkový pohled, hostinec, škola, litografie, DA, koláž

prošlá poštou, razítko i známka, odřené růžky a místy hrany, dobrý stav, dlouhá adresa, popsaná, v rozích protlačeniny z alba

Morava a Slezskookres JeseníkJeseník - ostatní

vyvolávací cena
1.500 CZK
prodáno za 2.375 CZK

185-0696 - Čertovy Kameny (Harichstein bei Freiwaldau), DA, modrá

prošlá poštou, razítko i známka, odřené růžky a místy hrany, dobrý stav, dlouhá adresa, popsaná

Morava a Slezskookres JeseníkJeseník - ostatní

vyvolávací cena
300 CZK
prodáno za 570 CZK

185-0697 - Dětřichov (Dittershof) - celkový pohled, hostinec Seidel, litografie, DA, koláž, kolorovaná

prošlá poštou, razítko i známka, odřené růžky a místy hrany, dobrý stav, dlouhá adresa, popsaná, protlačené písmo, levý dolní růžek nalomen, měkká

Morava a Slezskookres JeseníkJeseník - ostatní

vyvolávací cena
250 CZK
prodáno za 1.150 CZK

185-0699 - Jeseník (Freiwaldau) - Hotel Schroth, kůň, kolorovaná, DA

prošlá poštou, razítko i známka, odřené růžky a místy hrany, dobrý stav, dlouhá adresa, popsaná, protlačené písmo, ohyb u horní hrany

Morava a Slezskookres JeseníkJeseník - město

vyvolávací cena
300 CZK
prodáno za 505 CZK

185-0700 - Jeseník (Freiwaldau) - celkový pohled, Koppenhaus, kolorovaná

prošlá poštou, razítko i známka, odřené růžky a místy hrany, dobrý stav, popsaná, protlačené razítko

Morava a Slezskookres JeseníkJeseník - město

vyvolávací cena
200 CZK
prodáno za 200 CZK

185-0701 - Jeseník (Gräfenberg) - lázně, Kaiserhof, Milchhalle, litografie, DA, koláž

prošlá poštou, razítko i známka, odřené růžky a místy hrany, dobrý stav, dlouhá adresa, popsaná, protlačené písmo a razítko, pravý dolní růžek ohnutý

Morava a Slezskookres JeseníkJeseník - město

vyvolávací cena
600 CZK
prodáno za 600 CZK

185-0702 - Jeseník (Gräfenberg) - lázně, celkový pohled, Priessnitz, pomník, interiér, litografie, DA, koláž

prošlá poštou, razítko i známka, odřené růžky a místy hrany, dobrý stav, dlouhá adresa, popsaná, levý horní roh nalomen

Morava a Slezskookres JeseníkJeseník - město

vyvolávací cena
600 CZK

PRODÁNO

185-0703 - Jeseník (Gräfenberg) - lázně, celkový pohled, pomník, kaple, litografie, DA, koláž, kolorovaná

prošlá poštou, razítko i známka, odřené růžky a místy hrany, dobrý stav, dlouhá adresa, popsaná, pravý dolní roh nalomen

Morava a Slezskookres JeseníkJeseník - město

vyvolávací cena
600 CZK
prodáno za 600 CZK

185-0704 - Lipová - lázně (Lindewiese) - Grundunghaus, DA

prošlá poštou, razítko i známka, odřené růžky a místy hrany, dobrý stav, dlouhá adresa, popsaná, horní růžky nalomeny

Morava a Slezskookres JeseníkHorní, Dolní Lipová

vyvolávací cena
200 CZK
prodáno za 685 CZK

185-0705 - Mariahilf (Zlaté Hory) - kostel, restaurace, zimní

prošlá poštou, razítko i známka, odřené růžky a místy hrany, velmi dobrý stav, popsaná

Morava a Slezskookres JeseníkZlaté Hory - Cukmantl

vyvolávací cena
400 CZK
prodáno za 505 CZK

185-0706 - Mariahilf (Zlaté Hory) - restaurace, kolorovaná, DA

prošlá poštou, razítko i známka, odřené růžky a místy hrany, dobrý stav, dlouhá adresa, popsaná, levý dolní roh nalomen

Morava a Slezskookres JeseníkZlaté Hory - Cukmantl

vyvolávací cena
600 CZK
prodáno za 1.500 CZK

185-0707 - Mariahilf (Zlaté Hory) - Mondschein, DA - kostel, restaurace

prošlá poštou, razítko i známka, odřené růžky a místy hrany, velmi dobrý stav, dlouhá adresa, popsaná

Morava a Slezskookres JeseníkZlaté Hory - Cukmantl

vyvolávací cena
300 CZK
prodáno za 300 CZK

185-0708 - Mikulov (Niklasdorf) - Hotel Deutsches Haus, povodeň, DA

neprošlá poštou, odřené růžky a místy hrany, velmi dobrý stav, nepopsaná, dlouhá adresa

Morava a Slezskookres JeseníkJeseník - ostatní

vyvolávací cena
1.000 CZK
prodáno za 1.660 CZK

185-0709 - Na Vyhlídce - Bílá Voda (Jeseníky), kolorovaná, DA

prošlá poštou, razítko i známka, odřené růžky a místy hrany, dobrý stav, dlouhá adresa, popsaná

Morava a Slezskookres JeseníkJeseník - ostatní

vyvolávací cena
600 CZK
prodáno za 1.605 CZK

185-0710 - Račí Údolí - Javorník (Krebsgrundtal bei Jauernig) , kolorovaná

prošlá poštou, razítko i známka, odřené růžky a místy hrany, velmi dobrý stav, popsaná

Morava a Slezskookres JeseníkJeseník - ostatní

vyvolávací cena
400 CZK
prodáno za 660 CZK

185-0711 - Rejvíz (Reihwiesen) - celkový pohled, hostinec, jezero, litografie, DA, koláž, kolorovaná

neprošlá poštou, odřené růžky a místy hrany, dobrý stav, dlouhá adresa, nepopsaná, levý dolní růžek ohnutý, na rubu nalepený popis

Morava a Slezskookres JeseníkJeseník - ostatní

vyvolávací cena
1.500 CZK
prodáno za 1.500 CZK

185-0712 - Růženec (Bílá Voda) - zaniklá osada, kolorovaná

prošlá poštou, razítko bez známky, smyta, odřené růžky a místy hrany, dobrý stav, popsaná, růžky lehce ohnuté

Morava a Slezskookres JeseníkJeseník - ostatní

vyvolávací cena
750 CZK
prodáno za 2.358 CZK

185-0713 - Vápenná (Setzdorf) - lesní partie, kříž, bicykl, lidé, DA

prošlá poštou, razítko i známka, odřené růžky a místy hrany, dobrý stav, dlouhá adresa, popsaná, lehký ohyb u levé hrany

Morava a Slezskookres JeseníkJeseník - ostatní

vyvolávací cena
300 CZK
prodáno za 2.676 CZK

185-0714 - Vidnava (Weidenau) - partie - most, DA

prošlá poštou, razítko i známka, odřené růžky a místy hrany, velmi dobrý stav, dlouhá adresa, popsaná

Morava a Slezskookres JeseníkVidnava

vyvolávací cena
500 CZK
prodáno za 610 CZK

185-0715 - Vřesová studánka (Haide Brünnel), kaple, jelen, koláž, DA

prošlá poštou, razítko i známka, odřené růžky a místy hrany, dobrý stav, dlouhá adresa, popsaná, růžky lehce nalomeny

Morava a Slezskookres JeseníkJeseník - ostatní

vyvolávací cena
360 CZK
prodáno za 485 CZK

185-0716 - Bělá pod Pradědem (Waldenburg) - Praděd rozhledna, řeka, celkový pohled, koláž

prošlá poštou, razítko i známka, odřené růžky a místy hrany, velmi dobrý stav, popsaná

Morava a Slezskookres JeseníkJeseník - ostatní

vyvolávací cena
300 CZK
prodáno za 1.525 CZK

185-0720 - Zlaté Hory (Zuckmantel) - celkový pohled, DA

prošlá poštou, razítko i známka, odřené růžky a místy hrany, velmi dobrý stav, dlouhá adresa, popsaná

Morava a Slezskookres JeseníkZlaté Hory - Cukmantl

vyvolávací cena
400 CZK
prodáno za 400 CZK

185-0721 - Zlatý Chlum (Goldkoppe) - rozhledna, kolorovaná

prošlá poštou, razítko i známka, odřené růžky a místy hrany, velmi dobrý stav, popsaná

Morava a Slezskookres JeseníkJeseník - ostatní

vyvolávací cena
250 CZK
prodáno za 271 CZK

185-0722 - Žulová (Friedeberg) - Mondschein - celkový pohled, DA

prošlá poštou, razítko i známka, odřené růžky a místy hrany, dobrý stav, dlouhá adresa, popsaná, v rozích protlačeniny z alba, ostřiženo

Morava a Slezskookres JeseníkŽulová

vyvolávací cena
300 CZK
prodáno za 505 CZK

185-0742 - Jamné - střed obce (kostel, rybník), foto Bezouška

neprošlá poštou, odřené růžky a místy hrany, dobrý stav, nepopsaná, ostřiženo

Morava a Slezskookres JihlavaJihlava - ostatní

vyvolávací cena
200 CZK
prodáno za 200 CZK

185-0743 - Jihlava (Iglau) - Wallgrabengasse, DA

prošlá poštou, razítko i známka, odřené růžky a místy hrany, velmi dobrý stav, dlouhá adresa, popsaná

Morava a Slezskookres JihlavaJihlava - město

vyvolávací cena
600 CZK
prodáno za 1.010 CZK

185-0744 - Jihlava - Hlavní náměstí, kůň povoz, koláž, DA

prošlá poštou, razítko i známka, odřené růžky a místy hrany, dobrý stav, dlouhá adresa, popsaná, v rozích protlačeniny z alba, levý dolní roh nalomen

Morava a Slezskookres JihlavaJihlava - město

vyvolávací cena
380 CZK
prodáno za 1.305 CZK

185-0745 - Jihlava (Iglau) - celkový pohled, DA

neprošlá poštou, odřené růžky a místy hrany, dobrý stav, dlouhá adresa, nepopsaná

Morava a Slezskookres JihlavaJihlava - město

vyvolávací cena
180 CZK

PRODÁNO

185-0746 - Jihlava (Iglau) - ulice, brána, kolorovaná, DA

neprošlá poštou, odřené růžky a místy hrany, dobrý stav, nepopsaná, dlouhá adresa

Morava a Slezskookres JihlavaJihlava - město

vyvolávací cena
220 CZK

PRODÁNO

185-0748 - Jihlava (Iglau) - Nádražní ulice, TRAMVAJ, kůň, restaurace (pivnice)

neprošlá poštou, odřené růžky a místy hrany, velmi dobrý stav, nepopsaná

Morava a Slezskookres JihlavaJihlava - město

vyvolávací cena
650 CZK
prodáno za 1.225 CZK

185-0749 - Jihlava (Iglau) - 2 ks - Iglauer Berghäuerzug, DA, kolorovaná

neprošlé poštou, odřené růžky a místy hrany, dobrý stav, nepopsané, dlouhá adresa

Morava a Slezskookres JihlavaJihlava - město

vyvolávací cena
300 CZK
prodáno za 300 CZK

185-0751 - Polná - Hotel Culka

neprošlá poštou, odřené růžky a místy hrany, velmi dobrý stav, nepopsaná

Morava a Slezskookres JihlavaPolná

vyvolávací cena
600 CZK
prodáno za 890 CZK

185-0752 - Polná - celkový pohled, kostel sv. Panny Barbory, kolorovaná, DA

prošlá poštou, razítko bez známky, smyta, odřené růžky a místy hrany, velmi dobrý stav, dlouhá adresa, popsaná

Morava a Slezskookres JihlavaPolná

vyvolávací cena
220 CZK
prodáno za 220 CZK

185-0753 - Třešť (Triesch) - nádraží, kostel, více záběrů, kolorovaná, koláž

prošlá poštou, razítko i známka, odřené růžky a místy hrany, velmi dobrý stav, popsaná

Morava a Slezskookres JihlavaTřešť

vyvolávací cena
200 CZK
prodáno za 335 CZK

185-0836 - Bohumín (Odeberg) - nádraží, vlak, Hotel Lustig, kolorovaná, DA, koláž

prošlá poštou, razítko i známka, odřené růžky a místy hrany, velmi dobrý stav, dlouhá adresa, popsaná

Morava a Slezskookres KarvináBohumín

vyvolávací cena
800 CZK

PRODÁNO

185-0838 - Bohumín (Odeberg) - celkový pohled, bicykl, litografie, DA, koláž, kolorovaná

prošlá poštou, razítko i známka, odřené růžky a místy hrany, dobrý stav, dlouhá adresa, popsaná, levý horní roh poškozený

Morava a Slezskookres KarvináBohumín

vyvolávací cena
500 CZK
prodáno za 1.150 CZK

185-0843 - Český Těšín (Teschen) - náměstí Demelplatz, kolorovaná

neprošlá poštou, odřené růžky a místy hrany, dobrý stav, nepopsaná

Morava a Slezskookres KarvináČeský Těšín

vyvolávací cena
400 CZK
prodáno za 1.800 CZK

185-0845 - Český Těšín (Teschen) - zámek a věž, auto, obchod

prošlá poštou, razítko bez známky, odřené růžky a místy hrany, velmi dobrý stav, popsaná

Morava a Slezskookres KarvináČeský Těšín

vyvolávací cena
500 CZK
prodáno za 500 CZK

<<<123456789101112>>>


souhlasím

K personalizaci obsahu a správnému fungování funkcí stránek používáme soubory cookie. Informace v cookies jsou uloženy v rámci vašeho prohlížeče a my s nimi nijak nepracujeme a ani je proto nemůžeme předávat žádným třetím osobám.